UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#2627. JZPKIL

统计 下载数据

Description

Input

第一行,询问个数T。
  下面T行,每行三个整数,n, x, y。

Output

  T行,每行一个整数,表示相应的询问的答案

Sample Input

5
6 0 0
6 0 1
6 1 0
6 1 1
1000000000 50 50

Sample Output

6
66
15
126
393442025

数据规模和约定
  30%的数据,x=y
  另30%的数据,n<=10^9, x, y<=100
  100%的数据,T<=100, 1<=n<=10^18, 0<=x, y<=3000

Hint

Source